top of page
Цветы и Рука

Етичний кодекс

Етичні стандарти членів Української асоціації коучів та організаційних консультантів у гештальт-підході

Загальні

1. Затвердження рівності цінності серед індивідуумів

 

2. Повага до унікальності, цінності та гідності особистості.

 

3. Прийняття відмінностей у расі, походженні, етнічній приналежності, статі, сексуальній ідентифікації чи перевазі, інвалідності, віці, релігії, мові, соціальному чи економічному статусі, а також потреби у духовності

 

4. Визнання важливості автономії та саморегуляції особистості в контексті міжособистісних відносин

По відношенню до клієнтів

1. Метою коуча/консультанта/тренера є покращення особистісного та психологічного розвитку та здоров'я клієнта/студента. Ця мета важливіша за будь-які особисті інтереси коуча / консультанта / тренера

 

2. Коуч / консультант / тренер приймає тільки ті запити, де він знає, або повинен знати, що він має достатню компетентність, щоб займатися цими завданнями і привести їх до завершення, яке буде корисним для процесу клієнта / студента

 

3. Коуч/консультант/тренер уважно вивчає, чи може його/її компетентність бути застосована в тому полі, в якому має проходити робота, повністю на користь клієнту/студенту. Якщо коуч/консультант/тренер визначить, що контекст поля, його структура, межі та домінуючі цілі будь-яким чином вступають у суперечність або є занадто обмежуючими для розгортання компетентності, необхідної для подальшого процесу клієнта/студента, він утримується від будь-якої подальшої роботи в даному поле

 

4. Коуч / консультант / тренер зберігає конфіденційність усієї інформації, яку він / вона дізнається про клієнта / студента під час сесії / тренінгу. Особиста інформація про клієнта/студента може бути передана третій особі лише за згодою клієнта/студента. Єдиний виняток — коли збереження конфіденційності становить загрозу для клієнта/студента, коуча/консультанта/тренера чи інших осіб

 

5. Всі письмові матеріали, якими володіє коуч/консультант/тренер про клієнта, які допомагають йому в роботі, повинні: а) зберігатися у закритому місці, щоб уникнути їх неправомірного використання третіми особами; б) надаватися клієнту/студенту на його/її прохання

 

6. Якщо коуч / консультант / тренер хоче зробити аудіо або відеозапис сесії / тренінгу для отримання зворотного зв'язку про роботу або для супервізійної сесії, то це має бути зроблено відкрито і з повної згоди клієнта / студента. Супервізор / третя особа повинна побачити письмову згоду клієнта, перш ніж переглядати запис

 

7. Коуч/консультант/тренер не повинен мати сексуальних стосунків із клієнтом/студентом, поки існують стосунки коуч-клієнт, консультант-клієнт та/або тренер-студент

 

8. Коуч / консультант / тренер повинен передати клієнта колезі, якщо виявить, що не може завершити коучинговий або консультативний курс через брак компетентності через особливий випадок або з якихось особистих причин

 

9. Коуч / консультант / тренер повинен продовжувати особистісний розвиток, беручи участь у курсах або групах, регулярно відвідуючи коуча або терапевта, отримуючи супервізію на свою роботу як коуча / консультанта / тренера

По відношенню один до одного

1. У пріоритет ставиться покращення особистісного, психологічного, професійного розвитку та здоров'я всіх учасників процесу

 

2. Усі відносини в Асоціації будуються на добровільних засадах та відповідальності один перед одним

 

3. Усі конфлікти вирішуються шляхом діалогічних відносин

 

4. Побудова планів та вирішення питань відбувається за допомогою зборів

bottom of page